Alın Germe – Kaş Kaldırma 2018-02-21T20:05:41+00:00

Alın Germe – Kaş Kaldırma

Kaşların düşmesi ve alnın kırışması, yaşlanmanın ilk belirtilerindendir. Düşük ve çatık kaşlar, alında ve iki kaşın arasındaki kırışıklıklar yüze yorgunluk ve kızgınlık ifadesi verir.

Hastalar, plastik cerrahi uzmanlarına genellikle, yorgun, yaşlı ya da kızgın yüz ifadesi gibi şikayetlerle başvururlar. Alındaki mimik çizgileri, çatık kaş, düşük kaş, düşük göz kapağı (bazı durumlarda düşük gibi görünen göz kapağı, kaşın düşmesinden kaynaklanıyor olabilir. Kaşların düşmesi ve alnın kırışması, yaşlanmanın ilk belirtilerindendir. Düşük ve çatık kaşlar, alında ve iki kaşın arasındaki kırışıklıklar yüze yorgunluk ve kızgınlık ifadesi verir.

Hastalar, plastik cerrahi uzmanlarına genellikle, yorgun, yaşlı ya da kızgın yüz ifadesi gibi şikayetlerle başvururlar. Alındaki mimik çizgileri, çatık kaş, düşük kaş, düşük göz kapağı (bazı durumlarda düşük gibi görünen göz kapağı, kaşın düşmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Yüzün üst 1/3’ünü oluşturan alın, kaşlar ve üst gözkapakları birbirlerine komşu oldukları için birbirlerinin görünümleri ve işlevlerini etkiler haldedirler. Herhangi birine estetik bir girişim yapılacak ise, tüm bu yapılar birlikte değerlendirilmelidir.

Örneğin göz kapaklarında deri fazlalığı gibi görünen bir vaka, aslında kaş düşüklüğü olabilir. Kaşları gençlikteki yerine geri kaldırırsanız, göz kapağında herhangi bir fazlalık kalmayabilir.

Endoskopik Alın Germe – Kaş Kaldırma nasıl yapılır?
Ameliyatın adında geçen endoskopik kelimesi ise, kullanılan endoskop adındaki ucu ışıklı kameralı aletten adını almaktadır. Bu teknikte, ciltten bir santimetre kalınlığındaki kesilerden, endoskop ile işlem yapılacak dokulara girilir ve cerrah bir televizyon ekranına yansıyan görüntülere bakarak ameliyatı gerçekleştirir. Bu ameliyatta klasik ameliyatlarda olduğu gibi uzun kesiler yapılmaz, bir santimetre uzunluğundaki kesiler yeterli olur. Bu nedenle, bu yöntemle yapılan ameliyatların tümü, halk arasında kapalı ameliyat ya da izsiz ameliyat olarak bilinmektedir.

Endoskopik tekniğin estetik cerrahide kullanım alanı, daha çok yüz gençleştirmedir. Peşinden göğüs protezlerinin yerleştirilmesinde kullanılmıştır. En son dönemde de, migren tedavisinde endoskopik cerrahi kullanılmaya başlanmıştır. Migren tedavisinde doku içine girilerek yapılan cerrahi, alın germe ve kaş kaldırma işleminin(kasların serbestlenmesi) bir bakıma benzerdir.

Endoskopik yüz germe operasyonlarının klasik yöntemlere göre avantajları
Avantajlarından bir tanesinin, yüz gençleştirme felsefesinin uygulanmasına izin vermesi, dolayısıyla doğal ve kalıcı sonuçlar alınmasına hizmet etmesidir. Eski yöntemlerde, deri kesilerek dokuların sinirden zengin üst katmanından o bölgeye ulaşılmaya çalışıldığı için, yüz dokularına serbestçe müdahale etme şansı olmazdı. Oysaki endoskopik cerrahide, bu sinirlerin olmadığı daha derin kattan gidilerek, riski azaltarak, hiç ulaşılamayan yerlere, üstelik izsiz ulaşmak mümkündür.
Klasik ameliyat tekniğinde saçlı bölgeden kesiler atıldığı için oldukça travmatiktir. Klasik ameliyat saçların içinde uzun bir ameliyat izi ve kesi gerisinde duyusu olmayan bir alan bırakır, oysa endoskopik alın germe-kaş kaldırmada his kaybı ihtimali çok düşüktür.
Modern endoskopik teknik ile saçların arasında 1–2 cm uzunluğunda 4 adet kesi ile ameliyat kanamasız bir şekilde yapılır ve saçların içinde belirgin yara izi kalmaz. Klasik ameliyatlarda büyük kesiler yapıldığı için, büyük izler kalır. Tüm bunların yanında, endoskopik tekniklerle yapılan ameliyatların iyileşme süreci, klasik tekniklerle yapılanlara göre daha hızlıdır.