Göz kapağı Estetiği 2018-02-21T20:12:03+00:00

Göz kapağı Estetiği

Yaşlanma göz çevresinde, göz kapağında fazla deri ve sarkma, kaşlarda düşme, göz altlarında torbalanma bunların sonucu da yorgun, üzgün hatta bazen kızgın bir ifade olarak kendini gösterir. Blefaroplasti (göz kapağı estetiği) ameliyatları bu tür şikayetleri düzeltmeye yönelik olarak yapılan ameliyatlardır.

Göz kapağı ameliyatları, alın kırışıklığı ve kaşlarda sarkıklığın söz konusu olduğu durumlarda alın germe, kaş kaldırma, şakak germe ameliyatları ile birlikte yapılır.(Bkz; Endoskopik Alın Germe – Kaş Kaldırma). Yine hastanın yüz yapısına ve zamanla beraber çevre dokuların uğradığı hacim kaybına bağlı olarak, gözaltındaki torbaları oluşturan dokular, cerrahi olarak çıkarılmak yerine yanağın altına doğru dağıtılarak üst yanaktan göze doğru, daha dolgun ve genç bir görünüm veren bir geçiş yaratılabilir.Yaşlanma göz çevresinde, göz kapağında fazla deri ve sarkma, kaşlarda düşme, göz altlarında torbalanma bunların sonucu da yorgun, üzgün hatta bazen kızgın bir ifade olarak kendini gösterir.

Blefaroplasti (göz kapağı estetiği) ameliyatları bu tür şikayetleri düzeltmeye yönelik olarak yapılan ameliyatlardır.

Göz kapağı ameliyatları, alın kırışıklığı ve kaşlarda sarkıklığın söz konusu olduğu durumlarda alın germe, kaş kaldırma, şakak germe ameliyatları ile birlikte yapılır.(Bkz; Endoskopik Alın Germe – Kaş Kaldırma). Yine hastanın yüz yapısına ve zamanla beraber çevre dokuların uğradığı hacim kaybına bağlı olarak, gözaltındaki torbaları oluşturan dokular, cerrahi olarak çıkarılmak yerine yanağın altına doğru dağıtılarak üst yanaktan göze doğru, daha dolgun ve genç bir görünüm veren bir geçiş yaratılabilir.

Göz kapağına yapılacak cerrahi müdahale planlanırken, alt göz kapağı yanak ile birlikte, üst göz kapağı da kaş ile birlikte değerlendirilmelidir. Bazı hastalarda göz kapağı üzerindeki fazla deri, kaşın düşmüş olmasından kaynaklanabilir.

Eğer yanaklarda da sarkıklık söz konusu ise, göz kapağı ameliyatına, orta yüz germe ameliyatı da dahil edilebilir. Bazı durumlarda(özellikle çevre dokular da yaşlanma sürecinden çok etkilendiyse), hastaya sadece alt alt-üst göz kapağı ameliyatı yapmak genç bir görünüm açısından gözü tatmin etmeye yetecek kadar bir gelişme sağlayamayabilir.

Muayenede alt ve üst göz kapakları, konumları ve anatomik yapılan farklı olduğu için ayrı ayrı değerlendirilir, uygulanan cerrahi girişimin özelliği de farklıdır. Ameliyat, üst göz kapağında kıvrım çizgisi üzerinden, alt göz kapağında kirpiklerin hemen altından girilerek yapılır, bu sayede iz kalmaz.

Alt göz kapaklarında kırışıklık oluşturan bollaşmış deri düzeltilmekte, dışarıya doğru bombelik oluşturan yağ torbacıkları da çoğu zaman çıkarılmak yerine işlem görür.

Yağ torbacıklarına yaklaşım dört şekilde olur;

Yağ torbalarının alınması (Fat Resection): Çok nadiren kilolu hastalarda uygulanır.Bu yaklaşımın kullanımı için doğru hasta olmak önemlidir. Çünkü yanlış hastada, yağ torbaları alınarak yapılan ameliyatlarda yağlar alındığında göz küresi geriye kaçar, kırışıklığı azalmış ancak çukurlaşmış ve yaşlı bakan gözlere neden olur.
Yağ torbalarının önündeki zarın onarımı: Fıtıklaşmış yağ torbaları eski yerine yerleştirilir ve ön-duvar üstüne katlanarak sağlamlaştırılır. Genç hastalarda uygulanabilir.
Yağ torbalarının yanak dokusu altına kaydırılması (Subperiostal Fat Redustribution): Alt göz kapağının yanağa geçişini yumuşatır, kemikleşmiş görünüm silinir ve yanak hacmine katkıda bulunur. Vakaların büyük çoğunluğuna uygundur.
Göz kapağı içinden yaklaşım (Transkonjuctival Approach): Deri fazlası olmayıp, yağ torbalanması olan hastalarda yağların dağıtılması veya alınmasıdır.
Göz Kapağı Ameliyatı Süreci
Göz kapağı estetiği ameliyatları çoğunlukta lokal anestezi, ek bir girişim varsa genel anestezi altında yapılabilir. Her bir göz kapağının düzeltilmesi yaklaşık 30 – 40 dakika sürer. Ameliyat sonrası sadece göz kapakların üstünde ince bantlar olur.

Göz kapağı estetiği ameliyatından sonra aynı gün eve dönülebilir. Ağrı yoktur. Ödem ve morluklar beş, yedi gün içerisinde azalır. Ameliyatın ikinci günü ile bir hafta arasındaki sürede dikişler alınır. Dikişler alındıktan sonra şişlikler daha da azalır. Kesin sonuç üç, altı ay sonra oluşur.